BOYES

Parents

John BOYES = Mary JENNINGS

John BOYES

Born 7 May 1759, Birkin, nr Knottingley

Children

Nanny BOYES

Christened 11 Jan 1784

Joseph BOYES = Alice SEPTON > Family

Married 18 Nov 1811

Joseph BOYES

Born 1785