BOYES

Parents

Thomas BOYES = Elizabeth

Thomas BOYES

Christened 28 Aug 1814, Barlby

Children

James BOYES

Christened 25 Dec 1843, Selby

Amelia BOYES

Born 3 Aug 1845, Selby

Matilda BOYES

Born 26 Sep 1847, Selby