BOYES

Parents

Joseph BOYES = Alice SEPTON

Married 18 Nov 1811

Joseph BOYES

Born 1785

Children

John BOYES

Born 22 Nov 1811, Selby, Yorkshire

William BOYES

Christened 31 Jan 1813, Barlby
Died 1881, Leeds Workhouse

Thomas BOYES = Elizabeth > Family

Thomas BOYES

Christened 28 Aug 1814, Barlby

Ann BOYES

Born 3 Oct 1817, Barlby

Elizabeth BOYES

Born 17 Mar 1819, Selby

Sarah BOYES

Born 30 Jul 1820, Selby

James BOYES

Born 23 Oct 1822, Selby

Henry BOYES = Ann > Family

Henry BOYES

Born 1 Aug 1824, Selby

Edward BOYES = Emma > Family

Edward BOYES

Born 3 Mar 1826, Selby

Emma

Born 1831, Howden

Mary BOYES = WILSON > Family

Mary BOYES

Born 10 Dec 1828, Selby

James BOYES

Born 10 Mar 1830, Selby

Ann BOYES

Born 22 Apr 1832, Selby

Joseph BOYES = Maria > Family

Joseph BOYES

Born 22 Dec 1833, Selby,Yorkshire

Maria

Born 1833, Gilberdike,Yorkshire

George BOYES = > Family

George BOYES

Born 22 Nov 1835, Selby